(để trị giúp tu tỉnh tính tình của những đứa con gái nhiều chuyện ảo tưởng thích chế  linh ta linh tinh lớp 8a:Cô giáo trẻ mới về trường chỉ hỏi đúng 1 câu, đám học sinh hư hỏng chết lặng…) Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing